Sonnet Yin – Yang, FireWire-hubb, en 9-pin ha till en 9-pin ho och en 6-pin ho, PC & Mac, 800Mbps, svart

Låter dig koppla in både gamla och nya FireWire-enheter, var för sig eller samtigt, även på nyare datorer som bara har en port.

• Kräver ingen extern ström.


ARTNR FHB-8284