HP Intel I210-T1 network adapter

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC nätverkskort


Njut av ett Gigabit Ethernet-nätverk som är designat för optimal prestanda med miljön i åtanke. Få stöd för AVB (Audio Video Bridging) och effektiv energihantering i en PCI-Express Gigabit Ethernet-adapter med en port och låg halogenhalt


• Synkronisera, buffra och placera strömmar i kö för tidskänslig kommunikation med AVB (Audio Video Bridging).
• Minska strömförbrukningen hos Ethernet-anslutningen med ett kort som uppfyller kraven i IEEE802.3az-standarden för energieffektivt Ethernet och som växlar över till ett lågförbrukande vänteläge när enheten inte används
• Du får felkorrigerande minne (ECC) och större datatillförlitlighet med fyra översändnings- och fyra mottagningsköer som hanterar paket och förkortar svarstiderna för att optimera prestandan hos den flerkärniga bearbetningen.


Dimensioner: (BxDxH) 65x55x20 mm


ARTNR DEL1005401