PFA 9146 Interface extender 800×400

Vogel’s Pro monteringsförlängare, svart


Vid enstaka fall kan standard-inpassningen på PFI 3061/3062 monteringslåda vara för liten. i dessa fall kan du använda monteringsförlängaren för att förlänga inpassningen på monteringslådorna.


ARTNR VOGL10196